Kontakte

KONTAKT ADRESASH TË ORGANIZATAVE TË MËRGIMTARËVE NGA MAQEDONIA  DHE TË PËRFAQËSIVE DIPLOMATIKE-KONSULLARE

Ju lutemi, ndihmoni që ti plotësojmë të dhënat për organizatat e mërgimtarëve nga Maqedoni

me dërgimin e të dhënave të sakta në email: infoshqip@minisel.gov.mk

 1. Australi
 2. Austri
 3. Belgjikë
 4. Bosnja dhe Hercegovina
 5. Kanada
 6. Mali i Zi
 7. Çeki
 8. Danimarkë
 9. Gjermani
 10. Angli
 11. Finlandë
 12. Francë
 13. Hollandë
 14. Kroaci
 15. Hungari
 16. Itali
 17. Luksemburg
 18. Zelanda e Re
 19. Norvegji
 20. Peru
 21. Poloni
 22. Sërbi
 23. Romani
 24. Sloveni
 25. Suedi
 26. Zvicër
 27. Turqi
 28. SHBA
 29. Ukrainë