Pyete dhe përgjigje

Vërejtje: Meqë numri më i madh nga pyetjet e parashtruara kanë të bëjnë me nxjerrjen e vizave dhe kërkim për punë për në vendet e huaja, Ju njoftojmë se Agjencia e Migracionit të Republikës së Maqedonisë nuk ndërmjetëson gjatë marrjes së çfarëdo lloj vizash, as gjatë punësimit në vendet e huaja.Maqedonia, si shumë vende tjera me traditë të gjatë emigrimi nuk ka të dhëna precize për numrin e caktuar të mërgimtarëve të vetë, ndërsa maqedonasit e vendeve fqinje nuk bien nën kompetencat e Agjencisë e Migracionit, sepse ato në shtete ku jetojnë janë pakica nacionale. Për ata kujdeset Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë.

 

 

PYETJET E JUAJA