Informim

November 2, 2016 Nusret 0

Informojmë të gjithë shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët janë me punë të përkohshme […]

Informim

May 3, 2016 Ibraim 0

Në pajtim me nenin 61 paragrafi 2 të Kodit zgjedhor,  parashihet që kandidatët për deputet […]

INFORMIM

April 19, 2016 Ibraim 0

1. Ju informoj se Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë shpall zgjedhje të parakohshme […]

TË NDERUAR!

January 22, 2016 naimi 0

Në pajtim me kompetencat e Agjencisë për Migracion për të ndihmuar zhvillimin kulturor të mërgimtarëve […]

1 2 3