Agjencia e Migracionit
e Republikës së Maqedonisë,
gjithë mërgimtareve Shqipëtarë ua uron
Vitin e Ri - 2017....

Për ne

Agjencia e Migracionit është transferuar në lokale te reja, në adresën
Adresa:
Rr . Makedonija”, nr. 19 1000 Shkup
tel: + 389 2 3228 212
faks: + 389 2 3118 539
e-mail: infoshqip@minisel.gov.mk